DECOSPIRATION - boho style in your room

6/15/2016 Anna.eM 0 Comments

Żródło - Pinterest

Hello everybody! Summer is here! I know... I know... astrological summer doesn't start until June 23, but the weather outside has already announced the coming of the holidays. For me, summer is a time of positive vibrations, crazy fun, great inspiration and exciting trip ... maybe time for love?
This is the time in which we like to experiment with fashion or interior design. One of the strongest trends this season is definitely the style of boho. I really recommend it to all those who do not like boredom, love the colors and have an artistic soul.
Boho style in the interior is just as interesting as the one in vogue. There is no place for boredom, faded colors, or no ornaments. Bocho chic style is a little careless, full of colors, richness of details and natural materials. This style comes from the community of French bohemians whose world view was based on freedom and freedom of artistic expression. This kind of thinking is clearly visible in the interiors, which arrangements are always original.

Witajcie Kochani! Lato nadciąga! Co prawda astrologiczne lato zaczyna się dopiero 23 czerwca, to pogoda za oknem nieuchronnie zapowiada jego nadejście. Lato to dla mnie czas pozytywnych wibracji, szalonej zabawy, wielkich inspiracji i ekscytujących podróży... może czas na miłość?
Jest to czas w którym chętnie eksperymentujemy z modą lub wystrojem naszych wnętrz. Wśród najsilniejszych trendów tego sezonu zdecydowanie znajduje się styl boho. Z całego serca polecam go tym, którym znudziły się już stonowane nowoczesne aranżacje, czy pastelowa elegancja prowansji.
Styl boho we wnętrzach jest równie ciekawy, jak ten w modzie. Nie ma w nim miejsca na nudę, szarobure kolory, brak ozdób, czy meblościanki. Króluje w nim luz, wielość barw, przepych i natura. Styl ten wywodzi się od członków francuskiej bohemy, których światopogląd opierał się na swobodzie i wolności twórczej. Ten rodzaj myślenia jest łatwo zauważalny we wnętrzach, których aranżacje są zawsze oryginalne. 

How to create an interior in the style of boho? / Jak stworzyć wnętrze w stylu boho?

This style is not difficult to achieve, because in practice it looks like a patchwork - seemingly looks like a big mess, but when we look closely, we see the relationship between different elements, patterns and colors.
Inseparable elements of boho style are earth tones, energizing colors, golden accessories and natural fabrics. Be brave! Boho loves experimenting! Elements of Indian, Moroccan or Arabic can be combined with those inspired by the hippie culture, modern and vintage elements. All depends on your imagination.

Styl ten jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia, gdyż w praktyce przypomina patchwork - pozornie nic do siebie nie pasuje, ale gdy przyjrzymy się uważnie, zauważamy relacje między poszczególnymi elementami, wzorami i kolorami. 
Nieodłącznymi elementami stylu boho są barwy ziemi przełamane energetyzującymi kolorami, złotymi dodatkami oraz naturalne tkaniny. Bądźcie odważni! Boho wprost kocha eksperymenty! Elementy hinduskie, marokańskie czy arabskie możemy spokojnie zestawiać z tymi inspirowanymi kulturą hippie, nowoczesnymi dodatkami i elementami vintage.Wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

You can start with a few elements: / Możecie zacząć od kilku elementów:

1. PILLOWS - perfectly fit into the atmosphere of Boho. They can decorate beds and chairs, and thrown to the floor even replace them. There is one rule - more is better. / idealnie wpisują się w klimat. Mogą ozdabiać łóżka i fotele, zaś rzucone na podłogę nawet je zastępować. Zasada jest jedna - im więcej tym lepiej.
Źródło - Pinterest
2. COLOURS - even those that at first glance do not match, for example: pink and red. / nawet te, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, np. różowy i czerwony.
Źródło - Pinterest
3. INVOICES AND PATTERNS - for those who the same as me don't like too many colors I suggest combination of many fabrics in different textures, such as: linen, lace, wool, fur, feathers in natural colors and the combination of the different patterns (ethno, folk motives, arabesques, etc.). / dla tych, których podobnie jak mnie lekko przeraża i męczy nadmiar   kolorów proponuję zestawienie wielu tkanin w różnych fakturach, np. len, koronki, wełna, futerka, pióra w naturalnych barwach oraz zestawienia różnych wzorów (etno, motywy ludowe, arabeski itp.).
Źródło - Pinterest
4. FLOWERS - should always be present (fresh in the pots and vases, embroidered or printed on the fabrics and plastics to decorate). / powinny być zawsze obecne (żywe w donicach i wazonach, haftowane lub drukowane na tkaninach oraz sztuczne w dekoracjach).
Źródło - Pinterest
5. NATURAL MATERIALS - should take priority in the interior - natural fabrics (linen, cotton, silk), stones and minerals, ceramics. / powinny przeważać we wnętrzach - naturalne tkaniny (len, bawełna, jedwab), kamienie i minerały, gliniana ceramika. 
Źródło - Pinterest
6. FURNITURE - boho doesn't like sets, but loves a mixture of different styles, colors and materials, non-obvious connections and a large dose of artistic vision. / boho nie lubi kompletów, kocha natomiast zbieraniny różnych styli, barw i materiałów, nieoczywiste połączenia i dużą dawkę artystycznej wizji.
Źródło - Pinterest
7. ETHNIC ACCENTS - referring to exotic journey give the interior a unique character. / nawiązujące do dalekich podróży nadają wnętrzom oryginalnego charakteru.
Źródło - Pinterest
Źródło - Pinterest

You Might Also Like

0 komentarze:

Obserwatorzy